item1a

Robbenoord- en Dijkgatbos

Copyright REactivity 2011-2012

Robbenoord- en Dijkgatbos

AlarmArrowRighticoncopy
AlarmArrowLefticongrcopy
IJsselmeerdijk zomer 2011

IJsselmeerdijk

Een website over Robbenoordbos en Dijkgatbos is niet compleet zonder aandacht te besteden aan de IJsselmeerdijk. Niet alleen dankt het Dijkgatbos haar bestaan aan de doorbraak ervan maar ook nu nog ontkomt de bezoeker van beide bossen er niet aan om op z’n minst een glimp van de dijk op te vangen tussen de bomen door.

Boven: IJsselmeerdijk vanaf de Ome Keesweg gezien. Links het Dijkgatbos.

Boven: IJsselmeerdijk met schapen, kijkend in Zuidelijke richting.

Rechts: Dijkzicht vanaf het restant van de opgeblazen dijk bij de dijkgaten

Onder: Dijk in noordelijke richting met in de verte de televisiemast. Alle foto's zomer 2011.

DijkOmeKees

Serieus bedreigd door hoogwater of storm wordt de dijk nooit. De sluizen in de afsluitdijk zorgen ervoor dat het waterpeil in het IJsselmeer niet te hoog wordt en pas bij een zeer zware Oosterstorm –die zeer zelden voorkomt- zou het water een bedreiging kunnen vormen. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat deze dijk in de toekomst versterkt zal moeten worden in verband met de verwachtte stijging van de zeespiegel.

De Noorderdijkweg en een reep landbouw en weidegrond scheiden de dijk van beide bossen. Net ten noorden van de dijkgaten is het voor het publiek mogelijk om op de dijk te komen die daar een prachtig uitzicht biedt op land, water en bos.

Dijkgatsweide1
OudeIjselmeerdijk
DijkNaarNoorden