item1a

Links: Hooge Kwelvaart met gemaal Leemans. Rechts: fietsbrug over de Robbevaart met op de achtergrond de A7.

Robbenoord- en Dijkgatbos

Copyright REactivity 2011-2012

Robbenoord- en Dijkgatbos

AlarmArrowRighticoncopy
Hooge Kwelsloot

Een polder heeft continue afwatering nodig en de Wieringermeer heeft dan ook een uitgebreid netwerk van sloten, tochten en vaarten. Deze kennen een hierarchische volgorde: de kavelsloten wateren af op de tochten en de tochten vervolgens op de vaarten. De Wieringermeer kent twee gemalen die water uit de polder pompen; gemaal Lely bij Medemblik en gemaal Leemans bij het Robbenoordbos. Tegenwoordig is alleen Leemans actief, Lely komt alleen in actie als Leemans buiten bedrijf is of als extra gemaal bij (extreme) waterproblemen in de polder. Anders dan de ligging doet vermoeden wordt door Leemans weggepompte water niet (meer) in de Hofmanshaven (IJsselmeer) geloosd. Sinds 1997 wordt dit water via een enorme 1,1 km lange pijp (3m hoog en 4.25 m breed) naar de Waddenzee getransporteerd.

De bossen van West naar Oost bwkijkwn komen we de volgende sloten en vaarten tegen.

Het Amstelmeerkanaal: In het westen wordt het Robbenoordbos begrenst door het Amstelmeerkanaal. Dit kanaal begint als Wieringerrandkanaal bij De Haukes (waar het via een duiker verbonden is met het Amstelmeer) en eindigt bij een waterinlaat die de verbinding vormt met de Hofmanshaven (en daarmee het IJsselmeer). Het kanaal vormt geen open verbinding tussen Amstelmeer en IJsselmeer en wordt dan ook niet gebruikt door de pleziervaart. Het is wel een mooie 8,8 km lange kanoroute.

De Den Oeversche vaart : De Den Oeverse vaart begint bij Slootdorp op het kruispunt met de Slootvaart en de Nieuwesluizervaart en loopt parallel aan de Den Oeverse weg door het Robbenoordbos en komt uit bij de Stontelersluis die de verbinding met de Hofmanshaven (en daarmee het IJsselmeer) vormt. Deze vaart wordt gebruikt door de kleine pleziervaart.

De Robbevaart: deze start bij Wieringerwerf, loopt parallel aan de A7 en komt aan het begin van het Robbenoordbos uit in de Hooge Kwelvaart. Wordt niet gebruikt door de pleziervaart doordat de kwelvaart doodloopt bij gemaal Leemans.

De Hooge Kwelvaart: deze begint bij gemaal Lely als Lage Kwelvaart en verandert bij Kreileroord van naam naar Hooge kwelvaart en komt in het Robbenoorbos uit bij gemaal Leemans. Door de verbinding met de twee gemalen neemt deze vaart een belangrijke plaats in in de waterhuishouding van de Wieringermeer

De Hooge Kwelsloot: begint aan het Wagenpad als Lage Kwelsloot en gaat nabij Kreileroord over in de Hooge Kwelsloot. Deze komt via een serie duikers en strekdammen in het Robbenoordbos uit in de Hooge Kwelvaart.

Gemaal Leemans
Fietsbrug Robbevaart
Hooge Kwelsloot
Stontelersluis

Links: Den Oeversche Vaart uitkomend bij Stontelersluis. Rechts: Hooge Kwelsoot in het Robbenoordbos.

Net als veel oppervlaktewater in de Wieringermeer hebben de vaarten en sloten die door en langs de bossen lopen een bruine –soms bijna oranje- kleur. Dit wordt veroorzaakt door een grote hoeveelheid ijzeroxide (oer) die in het water zit. In de tocht door de grondlagen neemt het kwelwater ijzerverbindingen op die oxideren. Zeker in stilstaand water vormen zich drijvende plakkaten van ijzerbacteriŽn (soms in combinatie met groen algen).

In de kleinere sloten met stilstaand/zuurstofwarm water gaat dit vaak vergezeld van een olieachtige film die wordt veroorzaakt door bacteriŽn (Gallionella Ferroginosis) die het aanwezige ijzer oxideren.

AlarmArrowLefticongrcopy